កញ្ចប់

ជាប់បាក់ឌុបនិទ្ទេសល្អ
ឆ្នាំ២០២៤

បើប្រឡងមិនជាប់ធានាជូនថវិកាវិញ១០០%!!!

កញ្ចប់ជាប់បាក់ឌុបនិទ្ទេសល្អ២០២៤ (វិទ្យាសាស្រ្តពិត & សង្គម)

សិក្សាជាមួយសាស្រ្តាចារ្យ ល្បីៗក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដូចជា
១. សាស្រ្តាចារ្យ ឡុង សារិន (អក្សរសាស្ត្រខ្មែរ)
២. សាស្រ្តាចារ្យ ជ័យ ថាវី (គីមីវិទ្យា)
៣. សាស្រ្តាចារ្យ នាង បូ (គណិតវិទ្យា)
៤. សាស្រ្តាចារ្យ ធូ ភន (ជីវវិទ្យា)
៥. សាស្រ្តាចារ្យ ទាង ប៉ាង (រូបវិទ្យា)
៦. សាស្រ្តាចារ្យ មាស ភិរុណ (ប្រវត្តិវិទ្យា)
៧. សាស្រ្តាចារ្យ មាឃ ចាន់រឿន (សីលធម៌-ពលរដ្ឋវិជ្ជា)
៨. សាស្រ្តាចារ្យ ជៀង យ៉ារ៉ែន (ភូមិវិទ្យា)
និងលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាច្រើននាក់ទៀត ដែលនឹងជួយដឹកនាំរៀន និងបង្រៀនក្នុងគ្រុបតេលេក្រាមជារៀងរាល់ថ្ងៃ។
Comment “OK” ដើម្បីចុះឈ្មោះ និងទទួលបានព័ត៌មានលម្អិត

អត្ថប្រយោជន៍ដែលទទួលបាន

រៀនឡាយផ្ទាល់តាម ZOOM ខ្លឹម ខ្លាំង ចំៗគោលដៅជាមួយសាស្ត្រាចារ្យឆ្នើមៗទាំង៦រូប និងមានវីដេអូមើលឡើងវិញ

ចូលជាសមាជិក VIP ដែលអាចមើលរៀនបានគ្រប់វីដេអូទាំងអស់ក្នុង app

ធ្វើតេស្តជាលក្ខណៈ QCM ដែលអាចអនុវត្តបានគ្រប់វីដេអូមេរៀននៅក្នុងអ៊ែប (Quiz)

ចូលស្រាវជ្រាវឯកសារវិញ្ញាសាបន្ថែមនៅក្នុងបណ្ណាល័យនៃអ៊ែប (Library)

មានគ្រូដឹកនាំរៀន និងបង្រៀនពីសំណាក់គ្រូបង្គោល ជារៀងរាល់ថ្ងៃ និងសប្តាហ៍

ការប្រឡងពង្រឹងសមត្ថភាពត្រៀមមុនពេលការប្រឡងថ្នាក់ជាតិចូលមកដល់

មតិរបស់ប្អូនៗដែលធ្លាប់បានសិក្សា

ចាប់អារម្មណ៍ចុះឈ្មោះ​

និង សាកសួរព័ត៌មានលម្អិត

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.